Vybavení tělocvičny pro děti

Cílem projektu byla podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1 –12 let, prostřednictvím našich volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu byl nákup materiálového vybavení místní tělocvičny – konkrétně balančních pomůcek.

Výše přiděleného nadačního příspěvku: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Nadačního fondu Tesco v rámci programu "Vy rozhodujete, my pomáháme".

Projekty (Již proběhlé)
Vybavení tělocvičny pro děti