Aktuální projekty

Ententyky - hrajeme s rodinou 2023

Ententyky - hrajeme s rodinou 2023

Cílem projektu byla podpora rodičovských kompetencí prostřednictvím relaizace vzdělávacích workshopů, seminářů a podpůrných skupin pro rodiče, přípravy na nástup do MŠ pro rodiče a děti a individuálních konzultací. 

Projekt byl realizován díky podpoře MPSV ČR v rámci dotačního programu Rodina ve výši 146 077  Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích 2023

Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích 2023

Cílem projektu byla realizace folklórního kroužku v Heršpicích ve 3 věkových kategoriích a nákup heršpických krojů.

Projekt byl podpřem v rámci dotačního programu JIhomoravského kraje Podpora rozvoje v oblasti kultury 2023 ve výši 25 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - podpora rozvoje rodičovských komptencí

Ententyky - podpora rozvoje rodičovských komptencí

Projekt byl zaměřený na podporu rodičovských kompetencí prostřednictví 9 workshopů a 2 seminářů.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v rámci dotační programu Podpora služe pro rodiny poskytovaných NNO v roce 2023.

Finanční podpora 50 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Svépomocné skupiny pro rodiče

Svépomocné skupiny pro rodiče

Cílem projektu bylo předcházení negativním situacím v rodině a podpora vztahů mezi partnery a vztahů v rodině. Specifickým cílem projektu je realizace Svépomocných skupin pro rodiny, kde se budeme věnovat tématům jako jsou problematika rovnosti žen a mužů, prevence syndromu vyhoření při péči o děti (např. během rodičovské dovolené), problematice sólo rodičů, problematice rodin s vícerčaty či sladění rodiny a zaměstnání.

Realizováno díky podpoře města Slavkov u Brna v rámci dotačního programu Podpora veřejěn prospěšných činností.

Finanční podpora: 28 000 Kč

Pokračovat ve čtení
Příprava na nástup do MŠ

Příprava na nástup do MŠ

Cílem projektu byla realizace podpůrných skupin pro rodiče s dětmi Příprava na nástup do MŠ.

Realizováno díky podpře města Slavkov u Brna v rámci dotačního programu Podpora činností organiazcí pracujících s mládeží.

Výše podpory: 36 000 Kč

Pokračovat ve čtení
Senioři dětem, děti seniorům 2022/23

Senioři dětem, děti seniorům 2022/23

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Díky projektu budou realizovány tyto aktivity:

Tvůrčí dílny pro děti pod vedením seniorek

Folklórní kroužek – seniorky se budou společně s dětmi účastnit folklórního kroužku, jehož cílem je podpořit zachovávání lidových tradic, výsledkem bude společné vystoupení na Dožínkové slavnosti

Dožínková slavnost - společná akce místních seniorů a rodinného centra CE, je vyvrcholením všech aktivit projektu, proběhne zde vystoupení folklórního kroužku v obnoveném heršpickém kroji za doprovodu cimbálové kapely, proběhne v srpnu

Tento projekt byl podpořen Nadací Taťány Kuchařové - Krása pomoci ve výši 20 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Vybavení vstupní chodby a místnosti pro rodiče s dětmi v Centru Ententyky, z.s.

Vybavení vstupní chodby a místnosti pro rodiče s dětmi v Centru Ententyky, z.s.

Cílem projektu byl nákup materiálového vybavení předsíně a nově zbudované místnosti pro rodiče a děti a dále nákup nových vchodových dveří a jejich zastřešení.

Projekt byl realizovan díky podpoře Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2023

Finanční podpora: 50 300 Kč

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti 2023

Folklórní kroužek pro děti 2023

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Finanční dar: 25 250 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Pokračovat ve čtení
NNO Slavkovské bojiště v přírodě

NNO Slavkovské bojiště v přírodě

Centrum Ententyky se jako partnerská organizace MAS Slavkovské bojiště, z.s. připojila k projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Projekt probíhal od 09/2020 do 06/2023 a financován byl z OP VVV ESIF a MŠMT.

Pokračovat ve čtení
Centrum Ententyky - Multisenzorická místnost

Centrum Ententyky - Multisenzorická místnost

Díky podpoře Státního zemědělského intervenčního fondu a dotace z Programu rozvoje venkova ČR jsme mohli realizovat náš projet Multisenzorické místnosti.

Místnost je vybavena senzorickými pomůckami a využívá světelných a zvukových prvků, vůní a hudby s cílem vyvolávat smyslové pocity. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání a napomáhají ke stimulaci smyslů bez potřeby intelektuální aktivity.

Celkové výdaje projektu 144 205 Kč.

multisenzoricka-mistnost.pdf

Pokračovat ve čtení
Multikulturní setkávání

Multikulturní setkávání

Cílem projektu je rozvoj neformálně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež zaměřených na multikulturní výchovu. Specifickým cílem projektu je seznámit děti prostřednictvím kuchyně, tvoření a přednášek se zeměmi jako je Ukrajina, Slovensko, Polsko, Rakousko a Německo.

Podpořeno v rácmi grantového programu PEPCO Czech Republic s.r.o. ve výši 42 750 Kč

Pokračovat ve čtení
Příprava na nástup do MŠ a ZŠ

Příprava na nástup do MŠ a ZŠ

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a posilování rodičovských kompetencí. Byly realizovány aktivity - příprava na nástup do MŠ a ZŠ.

Realizováno díky finanční podpoře města Slavkov u Brna ve výši 30 100 Kč.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - Hrajeme s rodinou 2022 II

Ententyky - Hrajeme s rodinou 2022 II

Cílem projektu je podpora stability a autonomie rodin s dětmi, žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím nabízených pro-rodinných aktivit a prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí. Cílem je zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a v jejich výchově a tím napomáhat předcházení krizovým situacím v rodině.

Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠseminářů, týkajících se výchovy dětí a realizace dlouhodobých volnočasových aktivit - Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD.

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

 Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2022 ve výši 50 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích 2022

Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích 2022

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí. Cílem projektu byla realizace folklórního kroužku ve 2 věkových kategoriích. 

Termín realizace: 1.1.2022 - 31.12.2022

Finanční dar: 26 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2022

Pokračovat ve čtení
Nadace pojišťovny Kooperativa – mezigenerační propojení

Nadace pojišťovny Kooperativa – mezigenerační propojení

Cílem projektu byla podpora mezigeneračních vztahů a mezigenerační solidarity prostřednictvím realizace folklórního kroužku a tvůrčích workshopů pro děti a seniory.

Podpořeno Nadací pojišťovny Kooperativa ve výši 52 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích

Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí. Cílem projektu byla realizace folklórního kroužku ve 2 věkových kategoriích. 

Termín realizace: 1.1.2021 - 31.12.2021

Finanční dar: 25 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021

Pokračovat ve čtení
Ententyky - hrajeme se rodinou 2021

Ententyky - hrajeme se rodinou 2021

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat, kurzů předporodní přípravy a seminářů týkajících se výchovy dětí.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2021

Výše přidělené dotace: 145 348 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Pokračovat ve čtení
Ententyky - Hrajeme se rodinou 2021 II

Ententyky - Hrajeme se rodinou 2021 II

Cílem projektu je podpora stability a autonomie rodin s dětmi, žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím nabízených pro-rodinných aktivit a prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí. Cílem je zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a v jejich výchově a tím napomáhat předcházení krizovým situacím v rodině.

Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠseminářů, týkajících se výchovy dětí a realizace dlouhodobých volnočasových aktivit - Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD.

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

 Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2021 ve výši 48 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti 2021

Folklórní kroužek pro děti 2021

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Finanční dar: 22 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - Hrajeme s rodinou i ve Slavkově 2021

Ententyky - Hrajeme s rodinou i ve Slavkově 2021

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a posilování rodičovských kompetencí. Byly realizovány aktivity - Kurzy předporodní přípravy, Hrátky s nemluvňátky a Muzikohrátky. 

Realizováno díky finanční podpoře města Slavkov u Brna ve výši 42 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Vy rozhodujete, my pomáháme

Vy rozhodujete, my pomáháme

Finanční prostředky byly využity na úhradu nájmeného v pronajatých prostorách Centra Ententyky, z.s. ve Slavkově u Brna. 

Podpořeno v rámci grantového programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme ve výši 10 000 Kč

Pokračovat ve čtení
Senioři dětem, děti seniorům IV

Senioři dětem, děti seniorům IV

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Díky projektu budou realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření - senioři budou 1x 14 dní vést aktivitu pro děti, kde budou děti učit připravovat pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější. 

Babiččino pohádkové promítání – 1 x měsíčně bude probíhat diaprojektorové promítání pohádek, senioři budou pohádky doprovázet čteným textem; 

Folklórní kroužek – seniorky se budou společně s dětmi účastnit folklórního kroužku, jehož cílem je podpořit zachovávání lidových tradic, výsledkem bude společné vystoupení na Dožínkové slavnosti

Dožínková slavnost - společná akce místních seniorů a rodinného centra CE, je vyvrcholením všech aktivit projektu, proběhne zde vystoupení folklórního kroužku v obnoveném heršpickém kroji za doprovodu cimbálové kapely, proběhne v srpnu

Tento projekt byl podpořen Nadací Taťány Kuchařové - Krása pomoci ve výši 10 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Vy rozhodujete, my pomáháme

Vy rozhodujete, my pomáháme

Projekt na podporu a udržení chodu organizace v době nařízených vládních opatření. Finanční prostředky byly využity na úhradu nájemného v pronajatých prostorách Centra Ententyky, z.s. ve Slavkově u Brna. 

Podpořeno v rámci grantového programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme ve výši 20 000 Kč

Pokračovat ve čtení
Dobrovolnická služba 2021

Dobrovolnická služba 2021

Cílem projektu je podpora dobrovolnické činnosti na akcích pro děti, mládež a rodiny a dále podpora dobrovolnické činnosti při vedení volnočasových aktivit.

Realizováno díky podpoře Ministertsva vnitra ČR ve výši 7000 Kč a 15 000 Kč. 

Pokračovat ve čtení
Centrum Ententyky 2021

Centrum Ententyky 2021

Cílem projektu je realiazace volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny v obci Heršpice, pořádání kulturních a společneských akcí. 

Podpořeno obcí Heršpice ve výši 150 000 Kč. 

Pokračovat ve čtení

Stálé projekty

Vybavení pro prvňáčky

Vybavení pro prvňáčky

Pro letošní prvňáčky jsme nakoupili vybavení do školy.

Pokračovat ve čtení
Dary pro ZŠ a MŠ Heršpice

Dary pro ZŠ a MŠ Heršpice

Centrum Ententyky je velkým podporovatelem základní a mateřské školy v Heršpicích. Cílem je nejenom vést diskuzi s rodiči o tom, jaká jsou pozitiva a přínosy, když děti dají do místní školky a školy, ale snažíme se i finančně pomáhat. Naše spolupráce je stavebním kamenem při společně pořádaných aktivitách (benefiční vánoční jarmark, pasování prvňáčků, vánoční dílničky, den dětí....).

Pokračovat ve čtení
Dětský den

Dětský den

Centrum Ententyky od začátku svého působení nezapomíná na Dětský den a snaží se vždy dětem udělat radost a připomenout jim ten den, kdy mají všechny děti svátek společně.

Pokračovat ve čtení
Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

ZŠ a MŠ Heršpice společně s Centrem Ententyky pořádají od roku 2009 pro všechny děti ze školky a školy odpoledne, kde se pasují prvňáci a zároveň se loučí se čtvrťáky. Děti předvedou, co se za celý školní rok naučily, nachystají výstavu rukodělných prací a se svými nejbližšími si užijí krásné odpoledne.

Pokračovat ve čtení

Již proběhlé

Elektrohrátky 2022/23

Elektrohrátky 2022/23

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivity Elektrohrátky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Cílem projektu je dále nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště. 

Trvání projektu: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci ve výši 15000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Heršpické elektrohrátky 2021/22

Heršpické elektrohrátky 2021/22

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivity Elektrohrátky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Cílem projektu je dále nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště. 

Trvání projektu: 1. 11. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci ve výši 10000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Poznáváme přírodu našeho města 2021/2022

Poznáváme přírodu našeho města 2021/2022

Cílem projektu je rozvoj neformálně vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání přírody a podpora zájmu dětí a mládeže nejen o přírodu, ale i o své nejbližší okolí a své město.

Podpořeno v rácmi grantového programu PEPCO Czech Republic s.r.o. ve výši 32 000 Kč

Pokračovat ve čtení
provoz Centra Ententyky v roce 2020

provoz Centra Ententyky v roce 2020

Cílem projektu je zajištění dostupnosti volnočasových neformálně vzdělávacích aktivit pro děti a dospělé ve Slavkově u Brna.

Realizováno díky finanční podpoře města Slavkov u Brna ve výši 25 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Hrajeme s rodinou i ve Slavkově

Hrajeme s rodinou i ve Slavkově

Cílem projektu je podpora rodin v péči o děti a v jejich výchově, zlepšování dostupnosti volnočasových neformálně vzdělávacích aktivit pro nejmladší děti v našem regionu. 

Realizováno díky finanční podpoře města Slavkov u Brna ve výši 10 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Vzdělávání pro rodiny

Vzdělávání pro rodiny

Cílem projektu je podpora rodin prostřednictvím realizace montessori dílen a předporodních kurzů. 

Realizováno díky podpoře města Slavkov u Brna ve výši 7 500 Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích

Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích

Cílem projektu je podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže především v oblasti lidových tradic, prostřednictvím realizace volnočasové aktivity folklórní kroužek. Díky této aktivitě chceme posilovat povědomí o tradicích a tradiční lidové kultuře našeho regionu prostřednictví zapojení té nejmladší generace. Folklórní kroužek napomáhá k uchovávání kulturních tradic a hodnot, podněcuje u dětí zájem o tyto tradice a úctu k nim a nabízí jim smysluplné trávení volného času. Náš projekt je tak zaměřen na propojení dané komunity, čerpá ze znalostí místních obyvatel a tyto znalosti potom prostřednictvím folklórního kroužku zprostředkovává té nejmladší generaci.

Podpořeno v rámci grantového programu společnosti PEPCO Czech Republic s.r.o. ve výši 50 000 Kč

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti 2020

Folklórní kroužek pro děti 2020

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Termín realizace: 1.2.2020 - 30.8.2020

Finanční dar: 9 750 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - Hrajeme se rodinou III

Ententyky - Hrajeme se rodinou III

Cílem projektu je podpora stability a autonomie rodin s dětmi, žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím nabízených pro-rodinných aktivit a prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí. Cílem je zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a v jejich výchově a tím napomáhat předcházení krizovým situacím v rodině.

Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠseminářů, týkajících se výchovy dětí a realizace dlouhodobých volnočasových aktivit - Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

 Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2020 ve výši 35 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Heršpické Elektrohrátky 2019/2020

Heršpické Elektrohrátky 2019/2020

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Cílem projektu je dále nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště. 

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci porgramu AD FUTURUM ve výši 8000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - hrajeme s rodinou 2020

Ententyky - hrajeme s rodinou 2020

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat, kurzů předporodní přípravy a seminářů týkajících se výchovy dětí.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2020

Výše přidělené dotace: 94 102 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek a Dožínky 2020 v Heršpicích

Folklórní kroužek a Dožínky 2020 v Heršpicích

Cílem projektu je podpora tradiční lidové kultury prostřednictvím obnovení dožínkové tradice v naší obci. V roce 2018 jsme založili folklórní kroužek, který zde pomáhá uchovávat lidové tradice a podporuje úctu k nim. Dětem také nabízí smysluplné trávení volného času přímo v místě, kde žijí. V roce 2020 bychom proto rádi v
rámci tohoto folklórního kroužku uspořádali 2.ročník dožínkové slavnosti. Slavnost bude zahrnovat krojovaný průvod obcí, vystoupení folklórního kroužku, vystoupení cimbálové kapely a doprovodný program s představením krojů z různých oblastí.

Podpořeno v rámci grantového programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme ve výši 10 000 Kč

Pokračovat ve čtení
Vybavení tělocvičny pro děti

Vybavení tělocvičny pro děti

Cílem projektu byla podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1 –12 let, prostřednictvím našich volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu byl nákup materiálového vybavení místní tělocvičny – konkrétně balančních pomůcek.

Výše přiděleného nadačního příspěvku: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Nadačního fondu Tesco v rámci programu "Vy rozhodujete, my pomáháme".

Pokračovat ve čtení
Heršpické programování 2019

Heršpické programování 2019

V rámci Evropského týdne programování představíme formou workshopu programování se stavebnicí Lego Boost, Boffin 3D a Boffin Bricks. V rámci tohoto workshopu chceme veřejnosti představit aktivity, které realizujeme již třetím rokem v našem zájmovém kroužku Elektrohrátky, kde se děti od 8 do 15 let učí v průběhu roku základům programování. V této aktivitě využíváme elektronické stavebnice Boffin, miniroboty Ozoboty, Lego Mindstorms, robota Cubetto a nově bychom chtěli začít pracovat s inovovanou stavebnicí Lego Boost, Boffin 3D a Boffin Bricks. V rámci tohoto neformálního vzdělávání díky výše uvedeným pomůckám seznamujeme děti s elektrotechnikou, robotikou, programováním a fyzikou zábavnou formou a ukazujeme jim, jak rozsáhlé a zajímavé obory to jsou, s velkou perspektivou v budoucnosti. Děti jsou motivovány zejména svým vlastním zájmem, který prohlubujeme demonstrací skutečných elektrotechnických příkladů ze života na stavebnicových modelech Lego a Boffin–nyní si vyzkoušíme například stavby telegrafní věže, kapalného kabelu, stelného tunelu,ohňostroje, sirény a mnoho dalšího.

8.10. od 16:00 do 18:30

Výše přiděleného grantu: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Sdružení Via, z.ú.

Pokračovat ve čtení
Workshop s robotem Arduino

Workshop s robotem Arduino

V rámci Evropského týdne programování představíme formou workshopu možnosti programování s robotem Arduino. Cílem workshopu je seznámit účastníky s základy elektroniky, algoritmizace a programování. Místo memorování faktů nebo zdlouhavého učení se programovacích jazyků mají možnost poznat zmiňované oblasti interaktivní formou. Robot se programuje v grafickém programovacím prostředí, které je v češtině, díky čemu mohou programovat i malé děti. Program navíc není jen imaginární věc v počítači, ale jeho fungování mohou ihned ověřit v praxi na chování robota. Díky rozšiřitelnosti o další moduly (světelné čidlo, tepelné čidlo, pohybové čidlo a další) získají uživatelé praktičtější představu o fungování technologií kolem nich. Příjemným bonusem je také to, že se robot dodává jako stavebnice, takže umožní rozvoj manuální zručnosti a zároveň velkou variabilitu výsledného produktu.

15.10. od 16:00 do 18:30

Výše přiděleného grantu: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Sdružení Via, z.ú.

Pokračovat ve čtení
Senioři dětem, děti seniorům IV

Senioři dětem, děti seniorům IV

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Díky projektu budou realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření - senioři budou 1x týdně vést aktivitu pro děti, kde budou děti učit připravovat pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější. 

Babiččino pohádkové promítání – 1 x měsíčně bude probíhat diaprojektorové promítání pohádek, senioři budou pohádky doprovázet čteným textem; 

Folklórní kroužek – seniorky se budou společně s dětmi účastnit folklórního kroužku, jehož cílem je podpořit zachovávání lidových tradic, výsledkem bude společné vystoupení na Dožínkové slavnosti

Dožínková slavnost - společná akce místních seniorů a rodinného centra CE, je vyvrcholením všech aktivit projektu, proběhne zde vystoupení folklórního kroužku v tradičním kyjovském kroji za doprovodu cimbálové kapely, proběhne v srpnu

Tento projekt byl podpořen Nadací Taťány Kuchařové - Krása pomoci ve výši 30 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - hrajeme s rodinou 2019

Ententyky - hrajeme s rodinou 2019

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat, kurzů předporodní přípravy a seminářů týkajících se výchovy dětí.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2019

Výše přidělené dotace: 100 650 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Pokračovat ve čtení
Ententyky - Hrajeme se rodinou II

Ententyky - Hrajeme se rodinou II

Cílem projektu je podpora stability a autonomie rodin s dětmi, žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím nabízených pro-rodinných aktivit a prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí. Cílem je zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a v jejich výchově a tím napomáhat předcházení krizovým situacím v rodině.

Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ, seminářů, týkajících se výchovy dětí a realizace dlouhodobých volnočasových aktivit - Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD.

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

 

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2019 ve výši 40 000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti 2019

Folklórní kroužek pro děti 2019

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Termín realizace: 1.3.2019 - 30.9.2019

Finanční dar: 10 500 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Pokračovat ve čtení
Heršpické Elektrohrátky 2018/2019

Heršpické Elektrohrátky 2018/2019

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Cílem projektu je dále nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště. 

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci porgramu AD FUTURUM ve výši 5000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Učíme se pohybem 2018/2019

Učíme se pohybem 2018/2019

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1-12 let žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím našich volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobých volnočasových aktivit - Pohybové hry Baby a Pohybové hry Junior. 

Termín realizace: 1.9.2018 - 30.9.2019

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci porgramu AD MANUM ve výši 5000 Kč.

Pokračovat ve čtení
Folklórní kroužek pro děti

Folklórní kroužek pro děti

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018

Finanční dar: 15 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Pokračovat ve čtení
Heršpické programování

Heršpické programování

V rámci Evropského týdne programování představíme formou workshopu programování se stavebnicí Lego Mindstorms a práci s robotickou hračkou Cubetto. Na těchto dvou aktivitách chceme dětem ukázat, že s programováním je možné začít již od raného věku. V rámci tohoto workshopu jim chceme představit aktivity, které realizujeme v našem zájmovém kroužku Elektrohrátky, kde se děti od 8 do 15 let učí v průběhu roku základům programování. 

Termín realizace: 16.10.2018

Výše přiděleného grantu: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Sdružení Via, z.ú.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - hrajeme se rodinou

Ententyky - hrajeme se rodinou

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a ZŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ a ZŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat a finanční gramotnosti pro děti.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2018

Výše přidělené dotace: 34 450 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Pokračovat ve čtení
Učíme se pohybem

Učíme se pohybem

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1 –12 let žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím rozšíření stávající nabídky našich volnočasových aktivit.

 Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobé volnočasové aktivity -  Pohybové hry

Termín realizace: 1.4.-31.12.2018

Výše poskytnuté dotace: 28 800 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Naplňování koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji 

Pokračovat ve čtení
Vybavení klubovny Centra Ententyky, z.s.

Vybavení klubovny Centra Ententyky, z.s.

Cílem projektu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro rozvoj práce s dětmi a mládeží v organizaci žadatele. Specifickým cílem projektu je potom nákup nábytkové sestavy, která je potřebná pro realizaci volnočasových aktivit.

Termín realizace: 1.5.- 31.12.2018

Výše přidělené dotace: 24 200 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

Pokračovat ve čtení
Hrátky s batolátky

Hrátky s batolátky

Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobých volnočasových aktivit -  Muzikohrátky pro rodiče a děti ve věku od 3 měsíců do 3 let, Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD a Knížkohrátky – čtenářský kroužek pro děti od 3 měsíců do 10 let

Termín realizace: 1.3.- 31.12.2018

Výše přidělené dotace: 35 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organiazacemi v roce 2018

Pokračovat ve čtení
Ententyky - folklórní kroužek

Ententyky - folklórní kroužek

Cílem projektu je podpořit zachování kulturních lidových tradic, prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Uchovávání bohatých lidových tradic tohoto regionu, má velký přínos nejen pro Jihomoravský kraj, ale pro celou ČR.Cílem projektu je podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých především v oblasti lidových tradic, prostřednictvím realizace volnočas. aktivity folklórní kroužek. Cílem je posilovat v lidech povědomí a tradicích a tradiční lidové kultuře v jejich regionu. Folklórní kroužek bude otevřen pro všechny věkové kategorie.

Termín realizace: 1.5.-31.12.2018

Výše přidělené dotace: 34 000 Kč 

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018

Pokračovat ve čtení
Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích II.

Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích II.

Prostřednictvím elektrotechnického, čtenářského a hudebního kroužku chceme dětem nabídnout smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště.

Doba trvání: 1.3.2018 - 31.12.2018

Výše prostředků na projekt od Nadace ČEZ: 12904 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpře Nadace ČEZ

Pokračovat ve čtení
Heršpické Elektrohrátky

Heršpické Elektrohrátky

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Pokračovat ve čtení
Senioři dětem, děti seniorům

Senioři dětem, děti seniorům

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Pokračovat ve čtení
Workshop Elektrohrátky

Workshop Elektrohrátky

Jedná se o workshop v rámci kroužku Elektrohrátky, kde se učíme základům programování pomocí robotka Ozobota, interaktivní hračky, která představuje nejzábavnější cestu ke skutečnému programování. V rámci workshopu se zájemci dozvědí více o našem kroužky Elektorkrátky, který probíhá celoročně, každý týden. Budou si moci podvedením zkušeného lektora vyzkoušet práci s elektronickou stavebnicí Boffin a především s miniroboty Ozoboty.

Pokračovat ve čtení
Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Termín realizace: 3. 3. – 31. 12. 2017.
Cílem projektu je realizace volnočasových
a vzdělávacích aktivit pro děti.

Podpořeno Nadací ČEZ.

Pokračovat ve čtení
Dřevěný vyřezávaný betlém

Dřevěný vyřezávaný betlém

Od května roku 2012 se pracovalo na jedinečném dřevěném betlému, který byl představen veřejnosti zástupci Centra Ententyky při příležitosti 6. Benefičního vánočního jarmarku 2. prosince 2012. V roce 2014 bude zakončena práce na tomto betlému a bude slavnostně předán heršpickému katolickému kostelu jako dar od spolku a jednotlivců.

Pokračovat ve čtení
Adopce na dálku

Adopce na dálku

V roce 2007 Centrum Ententyky začalo spolupracovat se sdružením pro-Contact a od té doby pravidelně každý rok posílá finanční příspěvek na vzdělání a lékařskou péči adoptované dívky.

Pokračovat ve čtení