Aktuální projekty

Folklórní kroužek pro děti

Folklórní kroužek pro děti

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018

Finanční dar: 15 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Pokračovat ve čtení
Heršpické programování

Heršpické programování

V rámci Evropského týdne programování představíme formou workshopu programování se stavebnicí Lego Mindstorms a práci s robotickou hračkou Cubetto. Na těchto dvou aktivitách chceme dětem ukázat, že s programováním je možné začít již od raného věku. V rámci tohoto workshopu jim chceme představit aktivity, které realizujeme v našem zájmovém kroužku Elektrohrátky, kde se děti od 8 do 15 let učí v průběhu roku základům programování. 

Termín realizace: 16.10.2018

Výše přiděleného grantu: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Sdružení Via, z.ú.

Pokračovat ve čtení
Ententyky - hrajeme se rodinou

Ententyky - hrajeme se rodinou

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a ZŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ a ZŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat a finanční gramotnosti pro děti.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2018

Výše přidělené dotace: 34 450 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Pokračovat ve čtení
Učíme se pohybem

Učíme se pohybem

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1 –12 let žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím rozšíření stávající nabídky našich volnočasových aktivit.

 Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobé volnočasové aktivity -  Pohybové hry

Termín realizace: 1.4.-31.12.2018

Výše poskytnuté dotace: 28 800 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Naplňování koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji 

Pokračovat ve čtení
Vybavení klubovny Centra Ententyky, z.s.

Vybavení klubovny Centra Ententyky, z.s.

Cílem projektu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro rozvoj práce s dětmi a mládeží v organizaci žadatele. Specifickým cílem projektu je potom nákup nábytkové sestavy, která je potřebná pro realizaci volnočasových aktivit.

Termín realizace: 1.5.- 31.12.2018

Výše přidělené dotace: 24 200 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

Pokračovat ve čtení
Hrátky s batolátky

Hrátky s batolátky

Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobých volnočasových aktivit -  Muzikohrátky pro rodiče a děti ve věku od 3 měsíců do 3 let, Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD a Knížkohrátky – čtenářský kroužek pro děti od 3 měsíců do 10 let

Termín realizace: 1.3.- 31.12.2018

Výše přidělené dotace: 35 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organiazacemi v roce 2018

Pokračovat ve čtení
Ententyky - folklórní kroužek

Ententyky - folklórní kroužek

Cílem projektu je podpořit zachování kulturních lidových tradic, prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Uchovávání bohatých lidových tradic tohoto regionu, má velký přínos nejen pro Jihomoravský kraj, ale pro celou ČR.Cílem projektu je podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých především v oblasti lidových tradic, prostřednictvím realizace volnočas. aktivity folklórní kroužek. Cílem je posilovat v lidech povědomí a tradicích a tradiční lidové kultuře v jejich regionu. Folklórní kroužek bude otevřen pro všechny věkové kategorie.

Termín realizace: 1.5.-31.12.2018

Výše přidělené dotace: 34 000 Kč 

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018

Pokračovat ve čtení
Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích II.

Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích II.

Prostřednictvím elektrotechnického, čtenářského a hudebního kroužku chceme dětem nabídnout smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště.

Doba trvání: 1.3.2018 - 31.12.2018

Výše prostředků na projekt od Nadace ČEZ: 12904 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpře Nadace ČEZ

Pokračovat ve čtení
Senioři dětem, děti seniorům

Senioři dětem, děti seniorům

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Pokračovat ve čtení

Stálé projekty

Vybavení pro prvňáčky

Vybavení pro prvňáčky

Pro letošní prvňáčky jsme nakoupili vybavení do školy.

Pokračovat ve čtení
Dary pro ZŠ a MŠ Heršpice

Dary pro ZŠ a MŠ Heršpice

Centrum Ententyky je velkým podporovatelem základní a mateřské školy v Heršpicích. Cílem je nejenom vést diskuzi s rodiči o tom, jaká jsou pozitiva a přínosy, když děti dají do místní školky a školy, ale snažíme se i finančně pomáhat. Naše spolupráce je stavebním kamenem při společně pořádaných aktivitách (benefiční vánoční jarmark, pasování prvňáčků, vánoční dílničky, den dětí....).

Pokračovat ve čtení
Dětský den

Dětský den

Centrum Ententyky od začátku svého působení nezapomíná na Dětský den a snaží se vždy dětem udělat radost a připomenout jim ten den, kdy mají všechny děti svátek společně.

Pokračovat ve čtení
Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

ZŠ a MŠ Heršpice společně s Centrem Ententyky pořádají od roku 2009 pro všechny děti ze školky a školy odpoledne, kde se pasují prvňáci a zároveň se loučí se čtvrťáky. Děti předvedou, co se za celý školní rok naučily, nachystají výstavu rukodělných prací a se svými nejbližšími si užijí krásné odpoledne.

Pokračovat ve čtení

Již proběhlé

Heršpické Elektrohrátky

Heršpické Elektrohrátky

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Pokračovat ve čtení
Workshop Elektrohrátky

Workshop Elektrohrátky

Jedná se o workshop v rámci kroužku Elektrohrátky, kde se učíme základům programování pomocí robotka Ozobota, interaktivní hračky, která představuje nejzábavnější cestu ke skutečnému programování. V rámci workshopu se zájemci dozvědí více o našem kroužky Elektorkrátky, který probíhá celoročně, každý týden. Budou si moci podvedením zkušeného lektora vyzkoušet práci s elektronickou stavebnicí Boffin a především s miniroboty Ozoboty.

Pokračovat ve čtení
Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Termín realizace: 3. 3. – 31. 12. 2017.
Cílem projektu je realizace volnočasových
a vzdělávacích aktivit pro děti.

Podpořeno Nadací ČEZ.

Pokračovat ve čtení
Dřevěný vyřezávaný betlém

Dřevěný vyřezávaný betlém

Od května roku 2012 se pracovalo na jedinečném dřevěném betlému, který byl představen veřejnosti zástupci Centra Ententyky při příležitosti 6. Benefičního vánočního jarmarku 2. prosince 2012. V roce 2014 bude zakončena práce na tomto betlému a bude slavnostně předán heršpickému katolickému kostelu jako dar od spolku a jednotlivců.

Pokračovat ve čtení
Adopce na dálku

Adopce na dálku

V roce 2007 Centrum Ententyky začalo spolupracovat se sdružením pro-Contact a od té doby pravidelně každý rok posílá finanční příspěvek na vzdělání a lékařskou péči adoptované dívky.

Pokračovat ve čtení