Aktuální projekty

Heršpické Elektrohrátky

Heršpické Elektrohrátky

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 514 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Pokračovat ve čtení
Senioři dětem, děti seniorům

Senioři dětem, děti seniorům

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Pokračovat ve čtení

Stálé projekty

Vybavení pro prvňáčky

Vybavení pro prvňáčky

Pro letošní prvňáčky jsme nakoupili vybavení do školy.

Pokračovat ve čtení
Dary pro ZŠ a MŠ Heršpice

Dary pro ZŠ a MŠ Heršpice

Centrum Ententyky je velkým podporovatelem základní a mateřské školy v Heršpicích. Cílem je nejenom vést diskuzi s rodiči o tom, jaká jsou pozitiva a přínosy, když děti dají do místní školky a školy, ale snažíme se i finančně pomáhat. Naše spolupráce je stavebním kamenem při společně pořádaných aktivitách (benefiční vánoční jarmark, pasování prvňáčků, vánoční dílničky, den dětí....).

Pokračovat ve čtení
Dětský den

Dětský den

Centrum Ententyky od začátku svého působení nezapomíná na Dětský den a snaží se vždy dětem udělat radost a připomenout jim ten den, kdy mají všechny děti svátek společně.

Pokračovat ve čtení
Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

ZŠ a MŠ Heršpice společně s Centrem Ententyky pořádají od roku 2009 pro všechny děti ze školky a školy odpoledne, kde se pasují prvňáci a zároveň se loučí se čtvrťáky. Děti předvedou, co se za celý školní rok naučily, nachystají výstavu rukodělných prací a se svými nejbližšími si užijí krásné odpoledne.

Pokračovat ve čtení

Již proběhlé

Workshop Elektrohrátky

Workshop Elektrohrátky

Jedná se o workshop v rámci kroužku Elektrohrátky, kde se učíme základům programování pomocí robotka Ozobota, interaktivní hračky, která představuje nejzábavnější cestu ke skutečnému programování. V rámci workshopu se zájemci dozvědí více o našem kroužky Elektorkrátky, který probíhá celoročně, každý týden. Budou si moci podvedením zkušeného lektora vyzkoušet práci s elektronickou stavebnicí Boffin a především s miniroboty Ozoboty.

Pokračovat ve čtení
Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Termín realizace: 3. 3. – 31. 12. 2017.
Cílem projektu je realizace volnočasových
a vzdělávacích aktivit pro děti.

Podpořeno Nadací ČEZ.

Pokračovat ve čtení
Dřevěný vyřezávaný betlém

Dřevěný vyřezávaný betlém

Od května roku 2012 se pracovalo na jedinečném dřevěném betlému, který byl představen veřejnosti zástupci Centra Ententyky při příležitosti 6. Benefičního vánočního jarmarku 2. prosince 2012. V roce 2014 bude zakončena práce na tomto betlému a bude slavnostně předán heršpickému katolickému kostelu jako dar od spolku a jednotlivců.

Pokračovat ve čtení
Adopce na dálku

Adopce na dálku

V roce 2007 Centrum Ententyky začalo spolupracovat se sdružením pro-Contact a od té doby pravidelně každý rok posílá finanční příspěvek na vzdělání a lékařskou péči adoptované dívky.

Pokračovat ve čtení