Centrum Ententyky, z.s.

Základní údaje

Centrum Ententyky, z.s.
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna

Tel: +420 777 678 988
Email: centrum@ententyky.eu
Web: https://www.ententyky.eu

IČ: 27060195

Datová schránka: z98dyyd

 

Účet pro zasílání členských příspěvků a plateb za aktivity:
2901681535/2010
 

Adresa prostor ve Slavkově u Brna:

Československé armády 1081
Slavkov u Brna
areál Agrozet, první budova u vjezdu vlevo
parkování možné před vjezdem do areálu i před budovou CE

Korespondenční adresa

Mgr. Bc. Lucie Štefánková
Centrum Ententyky, z.s.
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna

O Centru Ententyky

Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.

Statutárním zástupcem je Výkonná rada, která má tři členy, předsedu a dva místopředsedy. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji předseda Výkonné rady minimálně jednou za kalendářní rok. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku.

Poslání

Primárním cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.

Složení Výkonné rady

Ing. Jakub Hala
Předseda Výkonné rady
centrum@ententyky.eu
Mgr. Bc. Lucie Štefánková
Místopředsedkyně Výkonné rady
centrum@ententyky.eu
Mgr. Kateřina Fojtík Kolibová
Místopředsedkyně Výkonné rády

Pracovníci a dobrovolníci

Mgr. Pavlína Kloudová
Administrativní pracovník
kancelar@ententyky.eu
 • Komunikace s lektory, nábor nových lektorů
 • Správa webu
Adam Dvořák
Administrátor, IT
admin@ententyky.eu
 • Programování a úprava webu
 • Programování a úprava internetového Prodejního listu
 • Vývoj interních informačních technologií
 • Hledání novinek a zlepšování IT technologií
 • Správa virtuálního majetku od polečnosti TechSoup

Členství

Centrum Ententyky nabízí tři typy členství. Řádné členství dospělých osob (nad 18 let), řádné členství dětí a mládeže do 18 let a čestné členství. Řádné členství jako jediné má valnou hromadou odsouhlasený členský příspěvek 760 Kč/ročně, který je kompenzován mnoha výhodami, které naleznete zde. V sekci Dokumenty najdete také přihlášku do Centra Ententyky pro zletilého a pro nezletilého.

Napište nám

Chcete se k nám přidat, zapojit se, máte nápady či návrhy?
Dejte nám vědět na náš e-mail centrum@ententyky.eu.

Cíle Centra Ententyky

Základní cíle

 • Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se spolek orientuje především na provozování rodinného centra a organizování programů.
 • Posilovat hodnoty rodiny, úlohu rodičů a mateřské role ženy ve společnosti a vyvářet protiváhu konzumnímu způsobu trávení volného času.
 • Pomoc mladým rodinám v jejich nové roli rodičů.
 • Pořádat pro veřejnost akce, které podporují komunitní rozvoj.
 • Být přirozeně otevřeným společenstvím, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.
 • Poskytovat společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Pomáhat nalézat nové přátele, učit rodiny využívat volný čas.
 • Přispívat k rozvoji občanské společnosti.
 • Spolupracovat s jinými organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy.
 • V rámci možností si opatřovat finanční prostředky na naplňování svých cílů.
 • Vytvářet prostor pro neformální vzdělávání dětí a dospělých.
 • Zapojovat seniory do aktivního života a podporovat mezigenerační dialog.
 • Podporovat lidové a folklórní tradice typické pro region, ve kterém spolek působí.

Vedlejší cíle

 • Pořádání kroužků pro děti, na jejichž vedení se podílí samotní rodiče, odborní lektoři, či osoby k tomu vyškolené.
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření.
 • Organizování zájmových, vzdělávacích, sportovních a zábavních aktivit pro rodiče s dětmi, teenagery i seniory.
 • Organizování bazarů.
 • Pořádání společných výletů, exkurzí a jiných akcí.
 • Zajištění hlídaní dětí.
 • Zajištění a pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Zajištění a pořádání folklórních akcí a akcí podporujících lidové tradice.
 • Pořádání aktivit pro rodiny, děti a ostatní. Pořádání letních táborů a víkendových pobytů.
 • Zajištění konzultací a poradenství pro seniory, pořádaní akcí vedoucích ke zlepšení mezigeneračních vztahů.