Centrum Ententyky, z.s.

Základní údaje

Centrum Ententyky, z.s.
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna
Tel: +420 777 678 988
Email: centrum@ententyky.eu
Web: https://www.ententyky.eu

IČ: 27060195
Československá obchodní banka, a. s., 213776574/0300

Účet pro zasílání členských příspěvků a plateb za aktivity:
2901681535/2010

Korespondenční adresa

Mgr. Bc. Lucie Štefánková
Centrum Ententyky, z.s.
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna

O Centru Ententyky

Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.

Statutárním zástupcem sdružení je Výkonná rada, která má pět členů. Ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy a dva členy rady. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která se koná minimálně jednou do roka.

Cíle a poslání

Primárním cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.

Složení Výkonné rady

Ing. Jakub Hala
Předseda Výkonné rady
centrum@ententyky.eu
Mgr. Bc. Lucie Štefánková
Místopředsedkyně Výkonné rady
centrum@ententyky.eu
Mgr. Kateřina Fojtík Kolibová
Členka Výkonné rady

Dobrovolníci

Adam Dvořák
Administrátor, IT
admin@ententyky.eu
 • Programování a úprava webu
 • Programování a úprava internetového Prodejního listu
 • Vývoj interních informačních technologií
 • Hledání novinek a zlepšování IT technologií
 • Správa virtuálního majetku od polečnosti TechSoup

Členství

Centrum Ententyky nabízí tři typy členství. Řádné členství dospělých osob (nad 18 let), řádné členství dětí a mládeže do 18 let a čestné členství. Řádné členství jako jediné má valnou hromadou odsouhlasený členský příspěvek 400 Kč/ročně, který je kompenzován mnoha výhodami, které naleznete zde. V sekci Dokumenty najdete také přihlášku do Centra Ententyky.

Napište nám

Chcete se k nám přidat, zapojit se, máte nápady či návrhy?
Dejte nám vědět na náš e-mail centrum@ententyky.eu.

Činnost

 • Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování centra a na organizování programů.
 • Posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti.
 • Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
 • Pořádat akce pro veřejnost, které navozují vědomí soudružnosti mezi obyvateli obce a tím dochází k rozvoji komunity.
 • Být přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i textiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.
 • Poskytovat společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.
 • Spolupracovat s jinými organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy.
 • Pořádání kroužků pro děti, na jejichž vedení se podílí samy maminky, odborní lektoři či osoby k tomu vyškolené.
 • Organizování zájmových, vzdělávacích, sportovních a zábavných aktivit pro rodiče s dětmi, pro tenagery a seniory.
 • Zajištění a pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Podporování lidových a folklórních tradic.
 • Aktivní spolupráce se seniory (pořádání společných aktivit, konzultace, poradenství), péče o mezigenerační vztahy.