Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí. Cílem projektu byla realizace folklórního kroužku ve 2 věkových kategoriích. 

Termín realizace: 1.1.2021 - 31.12.2021

Finanční dar: 25 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021

Projekty (aktuální)
Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích