Folklórní kroužek pro děti 2019

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Termín realizace: 1.3.2019 - 30.9.2019

Finanční dar: 10 500 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Projekty (Již proběhlé)
Folklórní kroužek pro děti 2019