Folklórní kroužek a Dožínky 2020 v Heršpicích

Cílem projektu je podpora tradiční lidové kultury prostřednictvím obnovení dožínkové tradice v naší obci. V roce 2018 jsme založili folklórní kroužek, který zde pomáhá uchovávat lidové tradice a podporuje úctu k nim. Dětem také nabízí smysluplné trávení volného času přímo v místě, kde žijí. V roce 2020 bychom proto rádi v
rámci tohoto folklórního kroužku uspořádali 2.ročník dožínkové slavnosti. Slavnost bude zahrnovat krojovaný průvod obcí, vystoupení folklórního kroužku, vystoupení cimbálové kapely a doprovodný program s představením krojů z různých oblastí.

Podpořeno v rámci grantového programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme ve výši 10 000 Kč

Projekty (Již proběhlé)
Folklórní kroužek a Dožínky 2020 v Heršpicích