Centrum Ententyky 2021

Cílem projektu je realiazace volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny v obci Heršpice, pořádání kulturních a společneských akcí. 

Podpořeno obcí Heršpice ve výši 150 000 Kč. 

Projekty (aktuální)
Centrum Ententyky 2021