Vybavení klubovny Centra Ententyky, z.s.

Cílem projektu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro rozvoj práce s dětmi a mládeží v organizaci žadatele. Specifickým cílem projektu je potom nákup nábytkové sestavy, která je potřebná pro realizaci volnočasových aktivit.

Termín realizace: 1.5.- 31.12.2018

Výše přidělené dotace: 24 200 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

Projekty (Již proběhlé)
Vybavení klubovny Centra Ententyky, z.s.