Učíme se pohybem 2018/2019

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1-12 let žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím našich volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobých volnočasových aktivit - Pohybové hry Baby a Pohybové hry Junior. 

Termín realizace: 1.9.2018 - 30.9.2019

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci porgramu AD MANUM ve výši 5000 Kč.

Projekty (Již proběhlé)
Učíme se pohybem 2018/2019