Učíme se pohybem

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a podpora pohybových aktivit u dětí a mládeže ve věku 1 –12 let žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím rozšíření stávající nabídky našich volnočasových aktivit.

 Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobé volnočasové aktivity -  Pohybové hry

Termín realizace: 1.4.-31.12.2018

Výše poskytnuté dotace: 28 800 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Naplňování koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji 

Projekty (Již proběhlé)
Učíme se pohybem