Senioři dětem, děti seniorům IV

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Díky projektu budou realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření - senioři budou 1x 14 dní vést aktivitu pro děti, kde budou děti učit připravovat pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější. 

Babiččino pohádkové promítání – 1 x měsíčně bude probíhat diaprojektorové promítání pohádek, senioři budou pohádky doprovázet čteným textem; 

Folklórní kroužek – seniorky se budou společně s dětmi účastnit folklórního kroužku, jehož cílem je podpořit zachovávání lidových tradic, výsledkem bude společné vystoupení na Dožínkové slavnosti

Dožínková slavnost - společná akce místních seniorů a rodinného centra CE, je vyvrcholením všech aktivit projektu, proběhne zde vystoupení folklórního kroužku v obnoveném heršpickém kroji za doprovodu cimbálové kapely, proběhne v srpnu

Tento projekt byl podpořen Nadací Taťány Kuchařové - Krása pomoci ve výši 10 000 Kč.

Projekty (aktuální)
Senioři dětem, děti seniorům IV