Senioři dětem, děti seniorům

V rámci projektu chceme využít potenciálu seniorů a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času společně s dětmi. Senioři budou moci předávat své zkušenosti a pomohou smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získají nové "prarodiče", kteří se jim budou moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napomůže nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Díky projektu budou realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření - bude probíhat od 1.10. 2017 do 30.9.2018 - senioři budou  1x týdně vést aktivitu pro děti, kde budou děti učit připravovat pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější.

Babiččino čtení - senioři budou docházet  1x/měsíc na čtenářský kroužek, který pořádá CE a budou zde dětem předčítat z vybraných knížek;

Babiččino vyprávění - senioři přijdou celkem 4x na čtenářský kroužek a budou zde vyprávět o zvycích typických pro jednotlivá roční období a naši obec (masopust, Velikonoce, hodová tradice, Vánoce) a jak zde byly tyto svátky slaveny dříve.

Vánoční jarmark a společné pečení perníčků

Tento projekt byl podpořen grantem T-mobile Mluvme spolu ve výši 33 860 Kč.

Tento projekt byl spolufinancován Nadací Taťány Kuchařové - Krása pomoci ve výši 15 000 Kč.

Projekty (Již proběhlé)
Senioři dětem, děti seniorům