Poznáváme přírodu našeho města 2021/2022

Cílem projektu je rozvoj neformálně vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání přírody a podpora zájmu dětí a mládeže nejen o přírodu, ale i o své nejbližší okolí a své město.

Podpořeno v rácmi grantového programu PEPCO Czech Republic s.r.o. ve výši 32 000 Kč

Projekty (aktuální)
Poznáváme přírodu našeho města 2021/2022