Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

ZŠ a MŠ Heršpice společně s Centrem Ententyky pořádají od roku 2009 pro všechny děti ze školky a školy odpoledne, kde se pasují prvňáci a zároveň se loučí se čtvrťáky. Děti předvedou, co se za celý školní rok naučily, nachystají výstavu rukodělných prací a se svými nejbližšími si užijí krásné odpoledne.

Tuto událost pořádáme vždy na Obecní zahradě pod širým nebem. Zahrada je vždy nádherně vyzdobena, jsou k dispozici mobilní herní prvky, postaví se trampolína a Klub seniorek nám vždy pomáhá zajistit občerstvení, a to jak pro děti, tak i pro jejich hosty.

Centrum Ententyky financuje tuto aktivitu ze svých zdrojů. Děti dostanou darem vyhotovenou šerpu, knihu na památku a velký sladký dort, který si společně se svými učiteli na místě zbaští.

Projekty
Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky