Nadace pojišťovny Kooperativa – mezigenerační propojení

Cílem projektu byla podpora mezigeneračních vztahů a mezigenerační solidarity prostřednictvím realizace folklórního kroužku a tvůrčích workshopů pro děti a seniory.

Podpořeno Nadací pojišťovny Kooperativa ve výši 52 000 Kč.

Projekty (aktuální)
Nadace pojišťovny Kooperativa – mezigenerační propojení