Hrátky s batolátky

Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobých volnočasových aktivit -  Muzikohrátky pro rodiče a děti ve věku od 3 měsíců do 3 let, Jazykohrátky - výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD a Knížkohrátky – čtenářský kroužek pro děti od 3 měsíců do 10 let

Termín realizace: 1.3.- 31.12.2018

Výše přidělené dotace: 35 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organiazacemi v roce 2018

Projekty (Již proběhlé)
Hrátky s batolátky