Heršpické Elektrohrátky

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Cílem projektu je dále nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště. 

Trvání projektu: 20. 9. 2017 – 30. 6. 2018

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci porgramu AD FUTURUM

Projekty (Již proběhlé)
Heršpické Elektrohrátky