Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích

Cílem projektu je podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže především v oblasti lidových tradic, prostřednictvím realizace volnočasové aktivity folklórní kroužek. Díky této aktivitě chceme posilovat povědomí o tradicích a tradiční lidové kultuře našeho regionu prostřednictví zapojení té nejmladší generace. Folklórní kroužek napomáhá k uchovávání kulturních tradic a hodnot, podněcuje u dětí zájem o tyto tradice a úctu k nim a nabízí jim smysluplné trávení volného času. Náš projekt je tak zaměřen na propojení dané komunity, čerpá ze znalostí místních obyvatel a tyto znalosti potom prostřednictvím folklórního kroužku zprostředkovává té nejmladší generaci.

Podpořeno v rámci grantového programu společnosti PEPCO Czech Republic s.r.o. ve výši 50 000 Kč

Projekty (Již proběhlé)
Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích