Folklórní kroužek pro děti 2021

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Finanční dar: 22 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Projekty (aktuální)
Folklórní kroužek pro děti 2021