Folklórní kroužek pro děti

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování volného času dětí.

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018

Finanční dar: 15 000 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.

Projekty (Již proběhlé)
Folklórní kroužek pro děti