Ententyky - hrajeme se rodinou 2021

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat, kurzů předporodní přípravy a seminářů týkajících se výchovy dětí.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2021

Výše přidělené dotace: 145 348 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Projekty (aktuální)
Ententyky - hrajeme se rodinou 2021