Ententyky - hrajeme se rodinou

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a ZŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ a ZŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat a finanční gramotnosti pro děti.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2018

Výše přidělené dotace: 34 450 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Projekty (Již proběhlé)
Ententyky - hrajeme se rodinou