Ententyky - hrajeme s rodinou 2020

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičovských kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí nastupujících do MŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat, kurzů předporodní přípravy a seminářů týkajících se výchovy dětí.

Termín realizace: 1.1.-31.12.2020

Výše přidělené dotace: 94 102 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu Rodina

Projekty (Již proběhlé)
Ententyky - hrajeme s rodinou 2020