Ententyky - folklórní kroužek

Cílem projektu je podpořit zachování kulturních lidových tradic, prostřednictvím vzdělávání té nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Uchovávání bohatých lidových tradic tohoto regionu, má velký přínos nejen pro Jihomoravský kraj, ale pro celou ČR.Cílem projektu je podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých především v oblasti lidových tradic, prostřednictvím realizace volnočas. aktivity folklórní kroužek. Cílem je posilovat v lidech povědomí a tradicích a tradiční lidové kultuře v jejich regionu. Folklórní kroužek bude otevřen pro všechny věkové kategorie.

Termín realizace: 1.5.-31.12.2018

Výše přidělené dotace: 34 000 Kč 

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v dotačním programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018

Projekty (Již proběhlé)
Ententyky - folklórní kroužek