Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích II.

Prostřednictvím elektrotechnického, čtenářského a hudebního kroužku chceme dětem nabídnout smysluplné trávení volného času a navazování sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště.

Doba trvání: 1.3.2018 - 31.12.2018

Výše prostředků na projekt od Nadace ČEZ: 12904 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpře Nadace ČEZ

Projekty (Již proběhlé)
Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích II.