Dřevěný vyřezávaný betlém

Od května roku 2012 se pracovalo na jedinečném dřevěném betlému, který byl představen veřejnosti zástupci Centra Ententyky při příležitosti 6. Benefičního vánočního jarmarku 2. prosince 2012. V roce 2014 bude zakončena práce na tomto betlému a bude slavnostně předán heršpickému katolickému kostelu jako dar od spolku a jednotlivců.

Po celé dva roky se na betlému pilně pracovalo. V roce 2012 Centrum Ententyky společně s dalšími dárci věnovali finanční částku, a to na základ betlému. V roce 2013 byl přidán další výjev a představen veřejnosti. Veškerá práce a materiál je financována z peněžitých darů spolku Ententyky a jednotlivých dárců. Autorem díla je místní řezbář pan Jiří Olšanský.

Betlém bude vystaven v katolickém kostele vždy úderem první adventní neděle po dobu celých vánočních svátků a zpřístupněn tak k nahlédnutí všem návštěvníkům obce Heršpice.

Vyjádření od předsedkyně spolku:

Heršpice svůj vlastní betlém nemají, vždy se do kostela něco malého zapůjčovalo od místních obyvatelů, betlém ze šustí se už pomalu rozpadal a tak jsme se rozhodli to změnit. Spolek Ententyky v roce 2012 věnoval na betlém částku 10.000 Kč a mnoho dalších dárců se k nám v tom roce připojilo. Během dalších let jsme naspořili další částky a tak jsme finanční dar každým rokem navyšovali. Každý, kdo má zájem, a chce za sebou něco zanechat, tak se může k nám přidat. Seznam dárců bude zveřejněn u samotného betléma.

Seznam dárců a jejich dary:

Centrum Ententyky 10.500,00 Kč
Rodina Zemánková, Heršpice 50 1.400,00 Kč
Zdena Spáčilová, Heršpice 1.000,00 Kč
Rodina Dopitová, Heršpice 269 700,00 Kč
Rodina Pavlušová, Heršpice 270 700,00 Kč
Rodina Zástřešková, Heršpice 279 700,00 Kč
Učitelky a děti MŠ 2012 700,00 Kč
Rodina Dvořáková, Heršpice 129 350,00 Kč
Zástřeškovi, Heršpice 129 350,00 Kč

Více informací o projektu Vám poskytne:
Iveta Zástřešková
izastreskova@seznam.cz
tel.: 775 057 402

Projekty (Již proběhlé)
Dřevěný vyřezávaný betlém