Centrum Ententyky a opatření vlády

Vážení a milí příznivci Centra Ententyky, milí rodiče,

v současné chvíli jsme pozastavili zájmové aktivity pro věkovou skupinu dětí 6-18 let, vč. aktivit, kde je zpěv a sportovní aktivita nebo počet přihlášených přesahuje limit 6 osob uvnitř.
Aktivity pro děti 0-6 let a dospělé probíhají nadále s dodržením veškerých nařízení (roušky, rozestupy, desinfekce,...), předškolní děti se aktivit účastní bez rodičů pro snížení počtu osob v místnosti.
Nadále probíhají kroužky vyžadující rezervace na každou lekci:
 • Příprava na nástup do školky Heršpice
 • Angličtina pro rodiče a děti Heršpice
 • Montessori vzdělávání pro děti od 3 do 6 let
Další probíhající kroužky, kde splňujeme podmínku 5 osob+1 lektor:
 • Angličtina pro předškoláky, školáky Slavkov
 • Angličtina předškoláci Heršpice
 • Flétna začátečníci Heršpice
 • Deskové hry
 • Minitanečky
 • Montessori pro děti od 4 let v Aj
 • Angličtina dospělí Slavkov
 • Rehabilitace pro těhotné
Kroužky online:
 • Angličtina školáci pokročilí a konverzace Heršpice
 • Svépomocná skupina rodičů vícerčat
Aktivity zrušené do 1.11.:
 • Hrátky s nemluvňátky 1+2
 • Montessori dílny 1+2
 • Muzikohrátky
 • Montessori pro děti od 1,5 do 3 let - vzdělávání i příprava Slavkov
 • Výuka hry na kytaru
 • Rehabilitační cvičení pro kojence, batolata, děti 1+2, maminky po porodu
 • Příprava do ZŠ Slavkov
 • Flétna mírně pokročilí + pokročilí Heršpice
 • Folklor mladší+starší
 • Elektrohrátky
 • Jóga
 • Efektivní cvičení
 • Babiččino vaření

Centrum v době COVIDU (PDF)

Vážení členové, vážení příznivci, vážení rodiče,

chtěli bychom vás ve stručnosti informovat o situaci našeho centra v této nelehké době.

Během léta a na začátku podzimu se nám podařilo úspěšně rozběhnout provoz Slavkovského centra. Byla naplánována řada kroužků, přednášek a dalších aktivit a u řady z nich předčil Váš zájem naše očekávání. Zároveň se zdá, že se nám podařilo navázat dobré vztahy s pronajímatelem objektu směřující k dlouhodobější spolupráci. Bohužel nás v tomto rozletu značně přibrzdila vládní opatření související s pandemií covidu19.

Naší hlavní prioritou je alespoň částečně udržet chod centra. Chceme, abyste i v této době měli s dětmi kam zajít, pokud je to možné. Nechceme a nemůžeme odstřihnout od financí centrum, ale ani lidi, pro které je například výuka v našem centru jediným zdrojem obživy. Udržení chodu je ale nelehký úkol vyžadující hodiny práce, který často přijde vniveč, protože nařízení se mění rychle, a navíc jsou často poměrně nejednoznačná.Přesto se nám ale například podařilo zorganizovat podzimní burzu oblečení, zcela vzdát se nechceme ani tradičního uspávání broučků.

V rámci vypořádání se situací jsme se rozhodli kroužky, které se nemohou kvůli vládním nařízením konat u kterých to povaha činnosti dovoluje, přesunout do online podoby. Víme, že to není ideální řešení, ale tato doba prostě ideální řešení neumožňuje. Všichni dotčení budou informováni e-mailem. Prosíme vás o respektování tohoto rozhodnutí. Centrum není firma, nevytváří zisk, z kterého bychom mohli tyto obtížné situace pokrýt. Ceny našich aktivit jsou zpravidla kalkulovány tak, aby opravdu pokryly nezbytné náklady, do kterých nezapočítáváme desítky dobrovolnicky odpracovaných hodin. Navíc, jako nezisková organizace nemůžeme počítat s nějakou kompenzací za dopad opatření na naši činnost a musíme se spolehnout sami na sebe.

Věříme, že nelehkou situaci zvládneme ale potřebujeme vaši podporu a pochopení. Za obojí děkujeme.

Aktivity
Centrum Ententyky a opatření vlády