Adopce na dálku

V roce 2007 Centrum Ententyky začalo spolupracovat se sdružením pro-Contact a od té doby pravidelně každý rok posílá finanční příspěvek na vzdělání a lékařskou péči adoptované dívky.

Cílem Projektu adopce afrických dětí na dálku je umožnit chudým guinejským dětem získat základní školní vzdělání a také poskytnout v rámci dostupných prostředků zdravotní péči, aby měly šanci na lepší život.

Na projektu spolupracujeme s MŠ i ZŠ Heršpice. Děti i učitele pravidelně informujeme o novinkách. Děti namalují 2x do roka obrázek pro adoptované dítě a ten se mu společně s přiloženým dopisem pošle.

V prosinci 2007 Ententyky adoptovalo první dívku Hawu Camaru z Afriky za účelem poskytnout jí peněžní pomoc, aby mohla chodit do školy. Od té doby jsme každoročně posílali 5.250 Kč na školu a 2.000 Kč na dárky a potřebné věci (moskytiéra, oblečení, boty,...). V roce 2011 adoptovaná dívka Hawa Camara ukončila svoje základní vzdělání. S velkým politováním jsme dostali informaci o tom, že se rodině stěhuje do jiné oblasti Afriky, kde žádná škola není. Hawa tedy ukončila první cyklus základního vzdělání a dále již nepokračovala.

V prosinci 2011 sdružení adoptovalo dívku Findu Marcelinu v tzv. „Akutní adopci“. Je to dívka, která již po dobu tří let byla adoptována jiným rodičem z ČR, ale od roku 2012 již nemohl dárce nadále posílat finanční částku a podporovat ji. A tak naše sdružení nahradilo původní adoptivní rodiče.

Dívka je narozena 6. dubna 2002, má tři sourozence a žije v chudé rolnické rodině. Každým rokem posíláme 6.300 Kč na školné a zdravotní péči.

Na jaře 2014 jsme navíc zajistili s koordinátorem z Guinee, aby zakoupil kolo pro naši dívku. Poslali jsme dodatečně 2.500,00 Kč. Nápad vznikl na popud dopisu od Marceliny, kdy psala, že to má daleko do školy a že kdyby měla kolo, bylo by to lepší. Byl to pro ni narozeninový dárek ke 12. narozeninám.

Projekty (Již proběhlé)
Adopce na dálku